SUPPORT

Till alla våra helhetskunder erbjuder vi support alla helgfria vardagar mellan kl 9-16. Vår service- och supportavdelning finns alltid nära till hands för handhavandesupport och felanmälan, reklamationer eller servicebeställningar. Uppdragen delegeras till rätt tekniker som åtgärdar ärendet direkt eller genom servicebesök. För att garantera servicegraden utförs all bokning och uppföljning av service- och supportansvarig.

KONTAKTA HELPDESK

Fält markerade med en * krävs

VANLIGA FRÅGOR

Bilder och videoinspelningar räknas som personuppgifter varför kameraövervakning i huvudsak regleras enligt EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR). Kamerabevakningslagen och Dataskyddslagen är kompletterande bestämmelser kring kamerabevakning och personuppgiftsbehandling.

Den nya Kamerabevakningslagen ersätter tidigare Kameraövervakningslag och börjar gälla 1 augusti 2018. Detta innebär att tidigare anmälan och tillstånd upphör att gälla. Istället kräver dataskyddslagstiftningen att all behandling av personuppgifter har ett definierat ändamål och en laglig grund. Ansvaret ligger på den enskilde företagaren (personuppgiftsansvarige) att bedöma lagligheten utifrån gällande lagstiftning samt att dokumentera och informera.

Den som bedriver kameraövervakningen ansvarar för att skydda materialet och att entré till övervakat område har en tydlig skyltning samt information om vem som är personuppgiftsansvarig tillsammans med kontaktuppgifter.

Innan arbetsgivare sätter upp kamerabevakning på en arbetsplats ska arbetsgivaren förhandla med arbetstagarorganisation enligt 11-14§§ Lag om medbestämmande i arbetslivet (1976:580).

Om det finns risk för individens fri- och rättigheter vid kamerabevakning ska en konsekvensbedömning göras och dokumenteras.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet, och på deras hemsida finns mer att läsa, samt även guider och råd.

Från Avigilon version 5 finns en otydlighet kring om användaren är inloggad eller inte. Om inloggningsikonen är grå är ett konto redan inloggat. Kan du då inte se dina kameror tryck på PLUS-tecknet (+) uppe i vänstra hörnet och välj video under vy-menyn.

Kameran hämtar datum och tid ifrån datorns klocka. Därför behöver du ställa om tiden i datorn. Detta gör du genom att högerklicka längst ner till höger på klockan. Välj “Justera datum/tid”. Klicka på “Ändra datum och tid” för att ställa in klockan korrekt. Klicka sedan “OK”.

När vi levererar ett system är det vårt jobb att se till att rätt operativsystem och applikationer är installerade och fungerar tillfredsställande. Vid en uppgradering ändras dessa förutsättningar och systemet kan bli instabilt eller sluta fungera.

Många kunder hör av sig och frågar om de ska uppgradera till Windows 10. Vi avråder bestämt från detta. För de kunder som har uppgraderat sitt operativsystem krävs en ominstallation för att åter få igång kamerasystemet. Detta omfattas inte av några garantier och kunden debiteras för nedlagd arbetstid.

Har du frågor så kontakta vår support- och serviceavdelning på 010-130 65 02 eller support@santek.se.

När något inträffar, vill du vara säker på att dina kameror hjälper dig. Därför är det viktigt att ta sig tiden att kontrollera sitt system. Vi rekommenderar:

Dagligen
Kontrollera att alla kameror fungerar och spelar in.
Kontrollera att alla kameror är rätt riktade och fokuserade.
Kontrollera att inget skymmer kamerans sikt.
Kontrollera att alla monitorer fungerar samt är påslagna.

Månadsvis
Kontrollera att servern (datorn som spelar in) visar rätt tid.
Kontrollera behov av rengöring av kameror och monitorer.

Årsvis
Kartlägg eventuellt behov av utbildning på systemet.
Kontrollera dokumentationen (tillgänglighet och aktualitet).
Beställ underhållsservice av SanTek (om inget serviceavtal finns).

Vi erbjuder en mobil kommunikationslösning till vissa Avigilon-, Milestone- och Samsung-system förutsatt att det finns en internet-anslutning.

Generellt gäller att om du är inom samma nätverk som dina kameror så fungerar inte appen. Du behöver vara uppkopplad mot en 3G/4G-mast för att kunna nå dina kameror.

Först prövar du med att starta om appen genom att helt stänga ner den från din mobila enhet. Hjälper inte det behöver du starta om routern som ditt kamerasystem når internet med.

Har du fortfarande problem är du välkommen att ringa vår support.

Börja med att starta om switchen. (Vet du inte vart den är placerad så titta på orienteringsritningen du fått i samband med leverans av ditt kamerasystem.) Bryt strömmen och vänta 10 sek innan du slår på switchen igen.

Om du fortfarande inte har bild så behöver du starta om huvuddatorn (den enhet som spelar in kamerorna) och logga in på nytt i ditt VMS-system.

Har kameran fortfarande inte kontakt, ring vår support.

När ett nytt kamerasystem installeras skapas inloggningsuppgifter med lösenord. Detta finns dokumenterat i vårt affärssystem och det går att få ut dessa uppgifter igen. Dock så lämnas uppgifterna endast ut till den eller de personer som står angivna i systemet. Är du inte en av dessa personer, så behöver du be din chef eller kollega att ta kontakt med oss.

Avigilon Control Center 6.x
För att exportera en filmsekvens, klicka på menyn längst upp i vänstra hörnet (hamburgermenyn) och välj ”Exportera”.
Vid ”Format” väljs normalt alternativet ”Ursprunglig”. Välj en eller flera kameror i kameralistan.
Välj tidsintervall genom att dra de svarta markörerna i tidslinjen.
Verifiera att kryssrutan ”Exportera installationsprogrammet för Control Center Player” är ikryssad.
Välj ”Starta export”. Ange filnamn och var filen ska sparas.

Wisenet WAVE
För att exportera en filmsekvens, markera önskat område på tidslinjen och högerklicka.
Välj sedan export video.
Välj sedan mellan flikarna single Camera och Multi Video beroende på om du ska exportera material från en eller flera kameror.
Välj önskat format (.nov för eget bruk och .exe om du ska ge materialet till polisen) och klicka på export.

Milestone Smart Client 7
Välj fliken ”Uppspelning”. I nedre vänstra delen av skärmen, under tidslinjen, finns det två ikoner för att bestämma tidsomfång för en filmsekvens. Välj klock-ikonen för att ange tid manuellt, eller ikonen tidsurvalsläge (rekommenderas).
Använd klamrarna för att markera önskat tidsomfång.
Välj ”Exportera” i övre höger hörn av bild. (Ett nytt fönster öppnas.)
Ange filnamn och i vilken mapp sekvensen ska sparas, eller välj enhetsbokstav för att exportera till USB-minne, exempelvis Flyttbar disk (I:). Önskar du bränna direkt till CD/DVD-skiva, kryssa i ”Mediabrännare”.
På raden ”Markering” är en kamera förvald. Kryssa i ytterligare kameror om så önskas.
Välj sedan exportformat. XProtect-format sparar materialet i ett special-format som kräver en uppspelningsmjukvara. Kryssa därför i ”Inkludera XProtect Smart Client Player”. Alternativet ”Mediaspelarformat” skapar en .avi-fil som spelas upp med Windows Media Player.
Välj ”Starta export”.

Avigilon Control Center 6.x
Det finns flera olika sätt att exportera en bild. Det enklaste sättet är att när du har bilden i en vy, klicka på ”Spara ögonblicksbild” som visas i det högra övre hörnet av bilden. Därefter välj formatet JPEG-bild, och sedan välj ”Starta export” och var bilden ska sparas.

Wisenet WAVE
Håll muspekaren över önskad kamerabild i vyn och klicka på “Screenshot” som visas uppe i högra hörnet. Välj formatet JPEG-bild och klicka på “Save”.

Milestone Smart Client 7
Klicka på önskad kamerabild för att visa fler ikoner i nedre delen av bilden. Klicka på ikonen ”kopiera till urklipp”. Öppna sedan ett nytt mejl, Word eller Paint och klistra in bilden.

USB-porten och USB-minnet klarar inte av den stora datamängd och höga hastighet som krävs. Du löser detta genom att exportera till datorn först, för att sedan kopiera över till USB-minnet.

Likaså så bör man undvika att spela upp direkt från USB-minnet. Även där ska du först kopiera filerna till datorn innan uppspelning.

Har du Avigilon kan du ladda hem installationsfilen för Playern via denna länk. Ta först reda på vilken version av programmet du har eftersom det är olika versioner på uppspelaren.

Har du Milestone heter uppspelningsmjukvaran XProtect Smart Client Player. Du hittar installationsfilen via denna länk. För att få fram rätt fil väljer du XProtect Essential under Product och sedan heter filen XProtect Smart Client 64-bit.

Har du Avigilon så skapas en .ave-fil när du väljer ”Ursprungligt format” vid en export. För att mottagaren sedan ska kunna spela upp .ave-filen krävs Avigilon Control Center Player. Uppspelningsmjukvaran (Playern) måste antingen vara installerad på datorn eller användas som en “stand-alone”-programvara som ej kräver installation. Stand-alone-mjukvaran finns från Avigilon version 5.8.

Se till att Playern skickas med genom att checkboxen är förkryssad när du exporterar. Det är samma om du har Milestone och installationsprogrammet heter då XProtect Smart Client Player.

Vanligt är dock att polisen inte har rättighet att installera program på sina datorer. Om du inte har en Avigilon-version som erbjuder stand-alone-programmet behöver man välja .avi som format när man ska exportera. Dessa .avi-filer spelas upp med Windows Media Player.

Vi rekommenderar att ni exporterar ut både en mjukvaruspecifik fil med tillhörande installationsprogram samt en .avi-fil och lägger detta på CD/DVD eller USB-minne. Då har ni garderat er.

En vanlig lösning är att visa en eller flera kameror på en monitor. Om ingen bild visas så kan det antingen vara fel på monitorn, men det kan även vara en kamera som är ur funktion och därmed inte kan presentera någon bild på monitorn.

Börja med att kontrollera att monitorn är ansluten till ett fungerande eluttag.

Känn på transformatorn. Om den är kall så får den antingen ingen ström in från eluttaget, eller så är den sönder och behöver bytas. Om transformatorn är varm – fortsätt att felsöka för att kunna utesluta andra orsaker – innan slutsats kan dras att transformatorn är sliten och behöver bytas.

Om din monitor är helt svart, tryck på power-knappen för att se om den säger att det är signalfel. Om monitorn inte reagerar alls ligger problemet troligtvis i transformatorn.

Om power-lampa eller diod på monitorn inte lyser kommer inte tillräckligt med ström till monitorn. Troligtvis behöver transformatorn bytas.

Om bilden på monitorn ”kommer-och-går”, ger streck rakt genom bilden eller missfärgningar i bilden kan det bero på glapp i kablaget.

I många av SanTeks installationer ingår en så kallad UPS (Uninterruptible Power Supply), som är kopplad till server och switchar. UPS:en avser att skydda datorn för överlast i form av ström-pikar och åsknedslag samt fungera som batteribackup till servern. Vid strömavbrott tar UPS:en över driften kring strömmatningen och när batteriet börjar ta slut skickar den kommando till servern att stänga ner sig försiktigt för att inte skada diskar och sparat material. UPS till switch fungerar endast som överlastskydd.

Kontrollera att inga lampor lyser gult eller rött på UPS:en eller att den piper. Om UPS:en piper starta då om den via power-knappen. Om UPS:en inte startar efter avstängning är den förmodligen defekt och behöver bytas ut.

Den vanligaste orsaken till fel på UPS:en är att batteriet är uttjänt och inte orkar ladda mer eller tagit skada vid åska. Vi rekommenderar att du då kontaktar vår serviceavdelning och felanmäler ärendet. Så kommer vi och hjälper dig!

Kamerabevakning kan delas in i flera segment. Vi på SanTek specialiserar oss i kompletta lösningar. Våra kamerasystem, eller kameraövervakningssystem som det också kallas, består inte bara av flera olika övervakningskameror. Det är ett komplett övervakningssystem innehållande alla de komponenter som behövs. Från övervakningskameran, kablage och montering till servern, backupsystem och vidare till klientdatorn som används för att ta fram övervakningsbilder från kamerasystemet.

Nedan har vi samlat en ordlista för att reda ut begreppen i branschen:

Kameraövervakning
Synonymer: kamerabevakning, videoövervakning
Kameraövervakning är samlingsnamnet för övervakning av platser och lokaler med övervakningskameror. Vi på SanTek har valt att specialisera oss på just kameraövervakning. Läs mer om vårt fokus här.

Kamerasystem
Synonymer: kameraövervakningssystem, övervakningssystem, bevakningssystem
Ett kamerasystem består inte enbart av övervakningskameror. Ett system byggs upp av flera kompontenter; server, övervakningskameror, monitorer, klienter och IP-centraler. Via router och modem kan även kamerasystemet fjärrstyras från dator eller mobil. Läs mer om kamerasystem och se en schematisk systemskiss här.

Övervakningskamera
Synonymer: säkerhetskameror, trygghetskameror, bevakningskameror, IP-kamera/IP-kameror, CCTV-kamera/CCTV-kameror
Det finns flera olika sorters övervakningskameror på marknaden:
Domekamera/kupolkamera; Övervakningskameran sitter inkapslad i en kupa av slagtåligt glas eller plast. Kameran är oftast av mindre modell och ger bra bild. Monteras direkt på vägg eller tak. En fördel med kupolkameror är att det knappt syns åt vilket håll de pekar, det ger då intrycket att kameran ser allt runtomkring.
Boxkamera; Övervakningskameran är en fyrkantig, avlång låda med objektivet utanför lådan. Kan monteras med vägg- och takfäste. En vanlig kameramodell inomhus. För utomhusinstallationer placeras övervakningskameran i ett kamerahus.
PTZ-kamera; Pan, Tilt, Zoom-kameran (PTZ) är rörlig. Den kan panorera (vrida sig i sidled) samt tilta (vrida sig uppåt och nedåt), och har zoombar lins. Små motorer vrider kameran och styr zoomlinsen. Övervakningskameran kan styras med fjärråtkomst. PTZ-kameran finns i huvudsak i två varianter, den ena, som kallas för speed-domekamera, ser ut som en kupolkamera och är rörlig innanför höljet. Monteras direkt på speciella vägg-/takfästen. Den andra varianten av PTZ-kameror är en bozkamera med pan-tilt-huvud som gör den rörlig.
Tubkamera; En övervakningskamera i form av en avlång cylinder.
Boardlenskamera; Kretskortskamera, med fast och utbytbar lins. Ofta monterad i dolda installationer typ rökdetektor etc.

Förr var övervakningskamerorna man använde analoga, idag används digitala övervakningskameror även kallade IP-kameror. De digitala övervakningskamerornas bilder kan överföras via datanät, i nätverk och trådlösa nätverk. Vi använder oss av de bästa kamerorna på marknaden från Samsung och Avigilon för att leverera skarpa och tydliga bilder. Läs mer om våra övervakningskameror och hur vi kombinerar dem här.

Rörelsedetektion
Synonymer: motion sensor
Det finns idag intelligenta övervakningskameror som kan känna av rörelser i bilden. Tekniken används för att bland annat pausa inspelningen när det inte finns någon aktivitet på bild, detta sparar lagringsutrymme på servern och underlättar hanteringen av bildmaterialet. Det används också i avancerade system för att t. ex. larma om en aktivitet i kamerans synfält.

CCTV
Står för closed-circuit television och är ett relativt vanligt utryck i branschen för att beskriva kameraövervakning och kamerasystem.

CCTV-tekniker
Synonymer: installationstekniker, servicetekniker
SanTek använder alltid egna tekniker, så kallade CCTV-tekniker, som levererar, installerar och driftsätter kamerasystemen. Våra erfarna CCTV-tekniker ger även användaren en utbildning av systemets grundläggande funktioner. Se en presentation av våra kvalificerade CCTV-tekniker här.

VMS
Video Management System
För att kunna hantera bilderna från övervakningskamerorna behövs ett videomanagementsystem (VMS). Det är denna mjukvara som är själva hjärtat i ditt övervakningskamerasystem. SanTek erbjuder mycket noggrannt utvalda system som vi vet fungerar och uppskattas av våra kunder. Idag är det via Avigilon, Milestone, Mirasys och Samsung.

Åtkomst via app
Synonymer: fjärråtkomst, remote access
Vi levererar en kommunikationslösning på kamerasystemet för mobila enheter. Då har du alltid möjligheten att se vad som händer. Du kan se livebilder eller inspelade händelser vart du än befinner dig. Läs mer om system med stöd för mobila lösningar här.

 

Jag förstår
Genom att gå in på santek.se godkänner du villkoren i vår policy för hanteringen av personuppgifter och cookies. Läs mer