Svensk Handel har släppt en ny rapport om stölder och svinn i svenska butiker. Rapporten baserar sig på siffror från 2016.

De nya siffrorna visar att det brottsliga svinnet uppgår till 7,9 miljarder årligen. 2013 var denna siffra 6 miljarder. Totalt uppgår svinnet, inklusive administrativt svinn, till 12 miljarder, att jämföra med 9 miljarder 2013.

Tittar vi på branscher så ligger dagligvarubranschen i topp, med kött, choklad och kaffe som de vanligaste stöldvarorna. Anmärkningsvärt är att en tredjedel utgör enstaka/få varor för enskilt bruk, och två tredjedelar utgör regelbundna stölder alternativt organiserade ligor som systematiskt driver en kriminell verksamhet.