SOS Alarm har tagit fram ett nytt koncept för Visuella tjänster. Tillsammans med ett urval av certifierade kamerapartners levereras teknisk lösning och operatörsövervakning i ett paket. Visuella tjänster bygger på en nyutvecklad teknisk plattform för visuell larmhantering med ett avancerat bevakningskamerasystem som anpassas efter hur kundens miljö förändras över tid.

Med visuell bevakning kommer kundens bevakningskostnader att minska och kameralösningen blir skräddarsydd för kundens behov. De visuella tjänsterna levereras utan bindningstid och utan dolda kostnader.

SOS Alarm levererar tjänsten och SanTek, som certifierad kamerapartner, ansvarar för teknisk lösning och installation.

Välj tjänst utifrån dina behov:
Visuell bevakning – videoanalysaktiverad kamerabevakning
Kameran genererar automatiskt en bildström när videoanalysen identifierar rörelse eller annan aktivitet inom larmzonen.

Visuell larmverifiering – kameraverifiering av larm
Ett effektivt komplement till en brand- eller inbrottslarmsanläggning för verifiering av händelse. Larmverifiering kan även användas för att aktivera operatörsövervakning vid hotfulla situationer utan att aktivera överfallslarm.

Visuell rondering – schemastyrd kamerabevakning
Används för att skapa trygghet i offentliga miljöer där SOS-operatören enligt ett förbestämt schema aktiverar kameran och utför visuell rondering av kamerazonen.

Visuell inpassering – tryckknappsaktiverad kamera med talkommunikation
SOS-operatören kan verifiera behörighet för inpassering och ge tillträde genom elektroniskt reglerade grindar. Kan med fördel användas där behov av inpassering finns utanför kontorstid.

SanTek är certifierad partner för Visuella tjänster. Kontakta oss för att få reda på mer!