“I vår strävan att vara ett fastighetsbolag där människor trivs och är stolta över sitt boende kan vi bidra till en trevligare och tryggare miljö med hjälp av vår övervakning. Sedan vi installerade kameraövervakning är skadegörelsen näst intill obefintlig och vi har fått ett helt annat lugn i våra fastigheter när vi nu kan ta kontrollen över utsatta ytor och oönskade beteenden.”

Jonas Källström, fastighetsförvaltare, Willhem Västerås

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Willhem fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige, och där huvudkontoret ligger i Göteborg.