“Jag är övertygad om att vår satsning på kameraövervakning kommer att minska risken för stöld.”

Jonas Törnblad, Specsavers

Specsavers är en av världens största optikerkedjor. Kedjan grundades 1984 i England. 2005 etablerades den första Specsavers-butiken i Sverige, och idag finns det drygt 110 butiker i Sverige. Läs mer på www.specsavers.se.