VARFÖR ETT KAMERASYSTEM FRÅN SANTEK?

SanTek Kameraövervakning AB har alltid vågat tänka långsiktigt och har på ett kontrollerat sätt byggt ett stabilt företag på en stabil grund. Vi innehar idag högsta kreditvärdigheten AAA av Soliditet.

SanTek grundades redan 1995 som ett familjeföretag och har specialiserat sig för att endast arbeta med kameraövervakning. Vi är slutkundsleverantör och har sedan starten installerat fler än 4000 kamerasystem. Idag har SanTek förvärvats av Bravida Säkerhet AB men kommer att fortsätta som tidigare med samma personal och erbjudande.

Vi har alltid satsat på högsta kvalitet genom hela processen såsom produkter, tjänster och medarbetare. Ett kvitto på detta är att vi kontinuerligt levererar kamerasystem till de ledande aktörerna och som vi växer tillsammans med.

Vi är idag 20 medarbetare inom administration, försäljning, projektledning, installation och service/support, där alla uppdrag utförs med egen personal.

Att välja rätt kameraövervakningssystem är komplicerat, men en förutsättning för att uppnå det optimala resultatet. Att sedan installera, driftsätta, utbilda och ge kontinuerlig service/support kräver rätt organisation, kunskap, erfarenhet och engagemang och det har vi på SanTek!

Installation av kamerasystem

AFFÄRSIDÉ

Med högt engagemang ska SanTek vara en efterfrågad helhetsleverantör av kameraövervakningssystem till företag i Sverige. Utifrån kundens verklighet designas rätt lösning för ökad trygghet och säkerhet. Med hög tillgänglighet ska SanTek verka som partner genom att ta ansvar i leveransen och erbjuda nödvändig efterföljande service och support.

SäkerhetsBranschen är en branschförening vars medlemmar till största delen består av certifierade företag, som levererar säkerhetstekniska produkter och systemlösningar. Föreningen präglas av höga kvalitetskrav, på såväl företagen som de lösningar som levereras till marknaden.

Som medlemsföretag i SäkerhetsBranschen förbinder vi oss att motsvara kraven på kvalitet, kunnande och service. Iakttagande av god affärssed är en annan självklarhet.

Läs mer på www.sakerhetsbranschen.se/

KVALITET

ISO 9001

SanTeks kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015. Certifikat är utfärdat av Svenska Brand & Säkerhetscertifiering AB, som är ackrediterat av SWEDAC.

ANLÄGGARFIRMA

SSF1061 – Behörig anläggarfirma CCTV omfattar krav på ekonomi, personal, service, lokaler, skydd av dokumentation och kvalitetsledningssystem.

BEHÖRIG INGENJÖR

SSF1062 – Behörig ingenjör CCTV innehåller krav på kompetens, praktik, erfarenhet och fackkunskap.

R-FÖRETAGEN

SanTek har erhållit R-licens genom rekommendationer och andras goda erfarenheter av oss som företag. R:et står för “Rekommenderat företag”.

TRIPPEL A

SanTek har alltid vågat tänka långsiktigt och har på ett kontrollerat sätt byggt ett stabilt företag på en stabil grund. Vi innehar idag högsta kreditvärdigheten AAA av Bisnode.