Brottsförebyggande rådet (Brå) har släppt rapporten ”Kriminalstatistik 2013”. Rapporten ges ut årligen och beskriver endast den brottslighet som kommer till myndigheternas kännedom. Ett stort antal brott varken upptäcks eller anmäls.

2013 anmäldes drygt 1,4 miljoner brott, vilket är i princip samma nivå som 2012.

Enligt rapporten anmäldes 533 000 stöldbrott under 2013. Det är en marginell minskning med endast 1 240 brott jämfört med föregående år. Antalet anmälda butiksrån ökade med 10 procent till 811 brott. Att det totala antalet anmälda stöldbrott ändå minskat beror framförallt på en minskning av antalet anmälda personrån, bostadsinbrott och bilinbrott.

Även om antalet anmälda butiksrån ökade så minskade antalet anmälda stölder och snatterier från butik med 19 procent mellan 2012 och 2013. Enligt Brå har antalet anmälda butiksstölder varierat under den senaste tioårsperioden, men trenden har varit nedåtgående de senaste fyra åren. Brå skriver att minskningen 2013 kan delvis förklaras av att vissa butiksstölder i stället registrerats på nya brottskoder för stöld av diesel och andra drivmedel som infördes under året.

Antalet anmälda bedrägeribrott var cirka 148 000 under 2013. Det är en ökning med 19 300 brott (+15 %) jämfört med 2012. Under den senaste tioårsperioden har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 157 procent enligt Brå.

Läs mer på www.bra.se/.