Veckan innan midsommar lämnade regeringens utredare Susanne Kaevergaard över ett betänkande om ny kameraövervakningslag till justitieminister Morgan Johansson (s).

Förslaget är att den nya lagen ska ge ökade möjligheter till kameraövervakning samt ett förstärkt skydd för den personliga integriteten. I förslaget slopas dagens generella tillståndsplikt för kameraövervakning. Krav på tillstånd ska gälla endast för myndigheter och vissa andra som utför uppgifter av allmänt intresse.

Utredningen tar även upp förslag på en intregritetsskyddande åtgärd i de fall där kameraövervakning sker på arbetsplatser. Det nya förslaget vill införa en skyldighet för arbetsgivaren att först förhandla med arbetsgivarorganisationen om kameraövervakning ska ske.

Under sommaren/hösten går betänkandet med förslaget på ny kamerabevakningslag på remiss. Den nya kamerabevakningslagen är anpassad till kommande EU-förordning om dataskydd, GDPR, och kommer att gälla från 25 maj 2018.

Läs mer på:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201755/