Den 1 augusti trädde den nya Kamerabevakningslagen i kraft. Lagen kompletterar EU:s dataskyddsförordning samt ersätter tidigare Kameraövervakningslag från 2013.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för såväl dataskyddslagstiftningen som för kamerabevakning. Läs mer på deras hemsida.

Klicka här för att läsa Kamerabevakningslagen i sin helhet.