Under vecka 17, 25 april till 1 maj, uppmanas alla butiker att anmäla samtliga brott som sker i butiken, små som stora. Anledningen är att belysa att det är en stort problem som måste tas på allvar.

Varje år begås cirka 2 miljoner stöldbrott i svenska butiker, till ett värde av 4,6 miljarder kronor. Endast två procent polisanmäls.*

Butiksstölderna måste tas på allvar. Det handlar inte enbart om det stora ekonomiska värdet, utan också om medarbetarnas arbetsmiljö och säkerhet. Alla som jobbar i butik har rätt att känna sig trygga.

Svensk Handel, Icahandlarnas förbund och Livsmedelshandlarna har tillsammans skapat ett Säkerhetscenter där handlare enkelt kan anmäla de brott de utsätts för.

Länk till anmälningssida:
http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/sakerhetscenter/sakerhetsportalen/

 

*Av de polisanmälningar som gjordes lade Polisen ner 54 procent under 2015. Enbart 34 procent av de polisanmälda stölderna leder till fällande dom eller strafföreläggande. Av de som döms till dagsböter är det 8 av 10 som inte betalar.