ANALYS & DESIGN

Efter ett möte på plats kan våra säljare designa ett kundspecifikt kamerasystem. Det är utifrån kundens risk- och behovsanalys som vi tar fram rätt teknik för att nå uppsatta mål. Vi kan vara behjälpliga att identifiera verksamhetens specifika säkerhetsrisker och övervakningsbehov.

Vår ambition är att alltid erbjuda det system som ger våra kunder största möjliga nytta i förhållande till kostnaden, varken mer eller mindre.

Vi erbjuder både fastpris och löpande offerter som alltid presenteras med fördelaktig finansieringslösning och serviceavtal.

TEKNIK & INSTALLATION

Efter mottagen beställning leder vi projektet i mål genom att samordna vår leverans med elektriker, IT-leverantör, bokar lift samt bistår med korrekta handlingar till länsstyrelsen.

All installation och driftsättning utförs helt i egen regi av våra egna CCTV-tekniker. Alla installationer kvalitetssäkras med uttag av avprovningsbilder och genomgång i handhavandet.

Vi sammanställer olika nivåer av dokumentation, från orienteringsritning till fullständig anläggningsdokumentation enligt SSF1060.

SERVICE & SUPPORT

Till alla våra helhetskunder erbjuder vi support alla helgfria vardagar mellan kl 9-16.

Vår supportavdelning finns alltid nära till hands för support och felanmälan, reklamationer eller servicebeställningar.

Vi erbjuder en rad olika support- och servicetjänster. Förutom telefonsupport erbjuder vi aktiv felsökning via vår helpdesk, systemövervakning som proaktivt larmar i förebyggande syfte samt servicebesök med akutåtgärd eller förebyggande underhåll. För enkel hantering finns möjlighet att teckna olika nivåer på serviceavtal.

EN HELHETSPARTNER

SanTek Kameraövervakning AB har förutsättningarna och viljan att ta det ansvar som krävs för att vara en komplett helhetspartner inom kameraövervakning. När vi rekommenderar tekniken och utför hela leveransen kan vi också ta fullt ansvar för funktionen i kamerasystemet.

Tekniken idag är så avancerad att den ställer höga krav på oss som leverantör. SanTek har goda referenser och erfarenheter inom området då vi är 100% specialiserade på kameraövervakning och har installerat fler än 4000 kameraövervakningssystem.

SUPPORT

Att leverera kvalitet hela vägen från första mötet till leverans och eftermarknad är viktigt för oss. Vi erbjuder därför alla våra kunder förmånliga support- och serviceavtal för att få ett kamerasystem med hög driftsäkerhet över tiden.

Vi kan hjälpa er med kontinuerlig uppdatering av mjukvara, support i handhavandet, hantera akuta produktfel samt generellt underhåll såsom rengöring och nödvändiga justeringar.

För att garantera servicegraden utförs all bokning och uppföljning av support- och serviceansvarig Victor Forsberg.

Med ett support- och serviceavtal kan vi leverera nödvändiga tjänster på ett effektivt sätt. Något båda parter tjänar på.

FINANSIERING

Vi samarbetar med flera väletablerade finansbolag och kan erbjuda bra villkor och priser. Våra kunder kan välja mellan betalning mot faktura eller hyrköp. Majoriteten av våra kunder väljer att teckna vårt förmånliga hyrköpskoncept då fördelarna är många.

> Företaget behåller låneutrymmet i banken och påverkar varken soliditet eller likviditet, vilket ger en ökad handlingsfrihet

> Hela hyrköpsavgiften är avdragsgill, vilket gör det möjligt att själv bestämma i vilken takt utrustningen ska “periodiseras”

> Företaget betalar utrustningen över tiden och slipper därför tunga engångsutgifter

> Det är enkelt att inom avtalet uppgradera utrustningen, vilket minskar risken för felinvesteringar

> Inga uppläggnings- eller aviavgifter

> Det går alltid att lösa kontraktet till aktuell restskuld under avtalstiden

> Restvärdet efter önskad avtalstid är 100 kr

VÅRT FOKUS – RÄTT LÖSNING

Exempel på systemskiss med lokal kontroll och alternativ på fjärruppkoppling över Internet. Förutom VMS-mjukvara och övervakningskameror ingår även server, switchar, monitorer, ups:er och övrig kringutrustning samt pendlar, datorskåp etcetera. Det är viktigt att alla delar fungerar med varandra. Detta säkerställer vi genom att alla produkter testas innan de kommer in i produktsortimentet.

Olika företag kräver olika lösningar. Vad som ingår i ditt kameraövervakningssystem kanske vi vet imorgon.

På marknaden finns det oändligt många övervakningskameror i olika utföranden från många tillverkare. Svårigheten är att utvärdera vilken övervakningskamera som håller måttet. Vårt jobb är att utse kvalitativa och driftsäkra övervakningskameror från seriösa tillverkare. Detta gör vi genom kontinuerliga tester, utvärderingar och mätningar.

Med mobila handenheter och en kommunikations-lösning från SanTek har du alltid möjligheten att se vad som händer. Du kan se livebilder eller inspelade händelser vart du än befinner dig.

För att kunna hantera bilderna från övervakningskamerorna behövs ett videomanagementsystem (VMS). Det är denna mjukvara som är själva hjärtat i ditt övervakningssystem. SanTek erbjuder mycket noggrannt utvalda system som vi vet fungerar och uppskattas av våra kunder. Idag är det Avigilon, Milestone, Mirasys och Samsung vi levererar.

UTBILDNING

Vi erbjuder olika utbildningspaket, allt ifrån handhavandegenomgång av olika VMS-mjukvaror, till fördjupande utbildningar. Efter avslutad installation håller vi en handhavandegenomgång för ansvariga operatörer.

Kontinuerligt uppehåller vi operatörernas kunskapsnivå genom att i samband med underhållsservice genomföra repetitionsgenomgång.

Vi tar själva fram instruktioner och lathundar på svenska.

KAMERALAGEN

Bilder och videoinspelningar räknas som personuppgifter varför kamerabevakning i huvudsak omfattas av EU:s dataskyddsförordning. Dataskyddslagstiftningen tillsammans med Kamerabevakningslagen reglerar hur kamerabevakning får användas i Sverige.

Den nya Kamerabevakningslagen ersätter tidigare Kameraövervakningslag och börjar gälla 1 augusti 2018. Detta innebär att tidigare anmälan och tillstånd upphör att gälla. Istället kräver dataskyddslagstiftningen att all behandling av personuppgifter har ett definierat ändamål och en rättslig grund. Ansvaret ligger på den enskilde företagaren (personuppgiftsansvarige) att bedöma lagligheten utifrån gällande lagstiftning samt att dokumentera och informera.

Den som bedriver kameraövervakningen ansvarar för att skydda materialet och att entré till övervakat område har en tydlig skyltning samt information om vem som är personuppgiftsansvarig tillsammans med kontaktuppgifter.

Innan arbetsgivare sätter upp kamerabevakning på en arbetsplats ska arbetsgivaren förhandla med arbetstagarorganisation enligt 11-14§§ Lag om medbestämmande i arbetslivet (1976:580).

Om det finns risk för individens fri- och rättigheter vid kamerabevakning ska en konsekvensbedömning göras och dokumenteras.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet, och på deras hemsida finns mer att läsa, samt även guider och råd.

SanTek har stor kunskap om gällande lag och tillämpad praxis. Så önskar ni mer information eller vill ha en rådgivande part, så tveka inte att ta kontakt med oss.

Klicka här för att läsa Kamerabevakningslagen (2018:1200) i sin helhet.

LEVERANTÖRER

Vi samarbetar med starka och väletablerade svenska distributörer, detta ger en trygghet att vi alltid levererar välkända och kvalitativa fabrikat. Som en stor och engagerad aktör har vi alltid en god kontakt direkt med tillverkarna och har möjlighet till support vid behov och snabb åtkomst av nödvändiga mjukvaruuppdateringar och nyheter.